Én innbygger, én journal

Bistand i konseptsvalgsutredningen for Én innbygger, én journal for Direktoratet for eHelse Digitalisering av helse- og omsorgsektoren er én viktig forutsetning for å løse utfordringer i et helse-Norge som består av mange aktører med hver sine systemer. Stortingsmelding 9, «Én innbygger – én journal» setter tydelige mål for IKT-utviklingen i helse-Norge. Nødvendige helseopplysninger skal følge … Read More