Bistand i konseptsvalgsutredningen for Én innbygger, én journal for Direktoratet for eHelse

Digitalisering av helse- og omsorgsektoren er én viktig forutsetning for å løse utfordringer i et helse-Norge som består av mange aktører med hver sine systemer. Stortingsmelding 9, «Én innbygger – én journal» setter tydelige mål for IKT-utviklingen i helse-Norge. Nødvendige helseopplysninger skal følge pasienten gjennom hele pasientforløpet.

Prosjektet «Én innbygger – én journal» skal tilrettelegge for at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger, i tillegg skal innbyggerne ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester. Det vil i første omgang fokuseres å gjøre en konspetutredning for kommunale heletjenester. Det vil være en nasjonal kommunal løsning, det vil si en løsning som alle landets kommuner skal vurderes over på. Det vil i fremtiden være naturlig å kombinere den nasjonal kommunale løsningen med spesialisthelsetjenesten. Én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere for å bidra til bedre helse, bedre resultat av helsehjelp og bedre utnyttelse av kapasitet.