Tjenestedesign på sørlandet

Om du bare er nysgjerrig, ønsker bistand i et spesifikt prosjekt, eller er erfaren men ønsker å utvide verktøykassen kan jeg hjelpe deg.

Jeg bistår bedrifter i bruk av design som metode for endring og nyskaping.

Faglig påfyll

Om du har et erfarent team som trenger påfyll, eller om dere trenger noen til å guide dere på deres vei til å bli mer brukereorienterte kan jeg bidra. Jeg har lang erfaring med kurs og undervisning på ulike nivå.

Prosessledelse

Jeg har lang erfaring med å lose organisasjoner og bedrifter gjennom usikkerhet i innovasjons- og endringsprosesser. Med ulike teknikker er jeg vant med forankring og kommunikasjon av komplekse utfordringer, samt finne løsninger basert på reelle behov.

Prosjektveiledning

Jeg har jobbet med mange ulike problemstillinger og opparbeidet en bred erfaring fra flere ulike sektorer. Med et bredt spekter med alt fra ID-håndtering til kreftbehandling gjør jeg forretningsmodelering, innsiktsarbeid, konseptutvikling og prototyping av nye tjenestetilbud.

Visualisering

En av mine sterkeste kort er evnen til å oversette store, komplekse tanker, konsepter eller system og utfordringer til lettfattelige, pedagogiske illustrasjoner.

Tjenestedesign fra strategi til praksis

Verden endrer seg raskere enn noen gang. Det er allikevel mennesker som står i sentrum av all utvikling.

Uavhenging av fagområde er prosessen og metodene fra tjenestedesign de samme.
Jeg ser med positivt fortegn på teknologiens bidrag til samfunnet, samtidig som vi skal ivareta samfunnsøkonomiske og individuelle hensyn. Gjennom mitt arbeid er det nettopp fokuset på de menneskelige aspektene som ofte trengs å bli løftet frem i lyset.

Her er et lite utvalg av virksomheter jeg har jobbet med til nå

Lyst til å ta en prat?